PERSBERICHT

Persbericht van het Burgercomité Haren d.d. 21 oktober 2020 over een gezamenlijke actie tegen het afschaffen van Diftar in Haren per 1 januari 2021

Uit een recente peiling door het Burgercomité Haren is gebleken dat veel inwoners van de voormalige gemeente Haren boos zijn over het besluit van de gemeenteraad van Groningen om, in strijd met de bestuursovereenkomst, Diftar in Haren af te schaffen. Hiermee verdwijnt de tot nu toe effectieve prikkel om de hoeveelheid afval te beperken en zullen de inwoners minstens 50% meer moeten betalen dan met Diftar. Daar wordt alleen de gemeentekas beter van. Het milieu en de milieubewustheid zeker niet.
Zij willen het gemeentebestuur duidelijk maken waarom het genomen besluit onbehoorlijk, onrechtvaardig, onverstandig èn strijdig met het milieubelang is en derhalve moet worden teruggedraaid. Het vertrouwen in het gemeentebestuur staat op het spel.

Daarom heeft het Burgercomité de inspraakmogelijkheid over de ontwerp-Afvalstoffen-verordening 2021 van de gemeente Groningen aangegrepen om de inwoners op te roepen om hun zienswijze over de afschaffing van Diftar kenbaar te maken aan het gemeente¬bestuur. Er is een model-zienswijze opgesteld die alle inwoners kunnen gebruiken om hun eigen zienswijze naar de gemeente Groningen te kunnen sturen. Per post of digitaal.

De model-zienswijze kan worden geknipt uit het nummer van Haren de Krant die vandaag is verschenen. Wie de zienswijze via internet wil versturen, kan vanaf 21 oktober het model downloaden van www.burgercomiteharen.nl of www.harendekrant.nl.

De zienswijzen kunnen tot en met 4 november naar de gemeente worden gestuurd.

Bijgevoegd:

  • Model-zienswijze met gebruikersinstructie.
  • Informatie over deze actie in Haren de Krant d.d. 21 oktober.

Contactpersoon:
Gustaaf Biezeveld, mailadres: diftarharen@ziggo.nl