Persbericht www.landelijkgebiedharen.nl

pastedGraphic.png

28 december 2020

Geen zonneparken op Harener Hondsrug, het kan anders!

 Gezamenlijk hebben de bewonersorganisaties van de voormalige gemeente Haren (Stichting Landelijk Gebied Haren, dorpsbelangen Onnen, Noordlaren, Plaatselijk Belang Glimmen en Burgercomité Haren) een reactie opgesteld op het concept ‘Beleidskader Zonneparken in gemeente Groningen’. In dit Beleidskader is te lezen dat de gemeente Groningen op 9 plekken op de Harener Hondsrug zonneparken wil toestaan. Nota bene in het Nationaal Park Drentsche Aa. Bij het maken van de plannen heeft de gemeente Groningen inwoners niet betrokken. Ook is hun keuze voor de aanleg van zonneparken prematuur. Er is geen afweging is gemaakt met andere belangen en waarden. Op bijgaand kaartje staan deze plekken met groen en geel aangegeven. Op elke plek mogen commerciële partijen zonneparken aanleggen tot een omvang van 10 ha. 

De inwoners van de dorpen en landelijk gebied zijn zeer verontrust over de plannen van de gemeente. Ze wisten elkaar te vinden, zelfs tijdens de kerstdagen. Door het bundelen van krachten kwam de gezamenlijke reactie van bewonersorganisaties aan de gemeente Groningen tot stand. 

‘Energietransitie zonder zonneparken op Harener Hondsrug: het kan!’

De bewonersorganisaties vinden dat de opstellers van het Beleidskader onvoldoende rekening houden met landschappelijke, cultuurhistorische en natuurwaarden van het landelijk gebied. Dat het een onaanvaardbare aanslag op het kwetsbare kleinschalige landschap is. Ook is het volgens hen niet nodig om zonneparken in het landelijk gebied aan te leggen. Er zijn voldoende alternatieven om de doelstelling – een energieneutraal Groningen – te halen. In hun reactie zijn talloze inspirerende mogelijkheden te zien.   

De reactie op het Beleidskader staat op www.landelijkgebiedharen.nl. Oproep aan inwoners: maak met de voorbeeldbrief bezwaar tegen het Beleidskader of formuleer uw eigen bezwaren.   

Stichting Landelijk Gebied Haren, info@landelijkgebiedharen.nl, www.landelijkgebiedharen.nl