Brief van het Burgercomité Haren aan burgemeester Schuiling d.d. 15 maart 2020

Naar aanleiding van het kennismakingsgesprek met burgemeester Schuiling in januari 2020 heeft het Burgercomité Haren een brief gestuurd om hem de informeren wat de gemeente Haren en haar inwoners tijdens de herindelingsprocedure. Door de provincie Groningen, het Rijk – i.h.b. de ministers Plasterk en Ollongren – en de laatste waarnemend burgemeester.

In het tweede gesprek begin oktober 2020, waaraan ook (dorps)wethouder Broeksma deelnam, heeft de burgemeester op de brief gereageerd. Hij zei de brief zorgvuldig te hebben gelezen en die als indringend te hebben ervaren.

Omdat het Burgercomité Haren het belangrijk vindt dat de Harenaars van deze brief op de
hoogte worden gesteld van deze brief, de brief op 21 oktober op de website geplaatst.
Vooraf is de heer Schuiling hiervan op de hoogte gebracht.