Bezwaarschrift tegen aanslag Afvalstoffenheffing 2021

Bericht van het Burgercomité Haren: model bezwaarschrift tegen Aanslag afvalstoffenheffing 2021

Er zijn nog maar een paar dagen om een bezwaarschrift in te dienen tegen de Aanslag afvalstoffenheffing 2021. 

Om de inwoners van Haren, Glimmen, Onnen en Noordlaren te helpen, hebben wij een model

bezwaarschrift opgesteld. Dit treft u hierbij aan. U moet zelf nog een aantal gegevens invullen:

  • Aanslagnummer (dit vindt u op de aanslag die u eind februari/begin maart hebt ontvangen)
  • Datum van uw bezwaarschrift
  • Uw naam
  • Uw adres

Wij adviseren iedereen het ingevulde bezwaarschrift te sturen naar het Noordelijk Belastingkantoor

en het college van B&W, d.t.k.v. de gemeentesecretaris. De adresgegevens staan in het model. 

Het ingevulde bezwaarschrift moet per post vóór 9 april worden ingediend. Per mail kan het ingevulde bezwaarschrift uiterlijk op 9 april worden ingediend!